ตูลูสไปงานเลี้ยงแล้ว ตูลงมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่จะเอาหัวกลับคืนมา