อังกฤษหยุดเดินทางจากแอฟริกาใต้

อัปเดต: น้อยกว่า 50 นาทีแล้ว
ตัวแปรโคโรนาใหม่ที่ไม่ทราบผลที่ตามมา ได้ปรากฏตัวในแอฟริกาใต้ รูปถ่ายหุ้น
รูปถ่าย: Themba Hadebe / AP / TT